ห้องภาพ
 

488 หมู่ 12 ถ.แหล่งพาณิชย์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110, ประเทศไทย
โทรศัพท์ :+66 (0) 5368 2787, อีเมลล์ : riverbankmaesariang@gmail.com , แฟนเพจ : riverbank resort & hotel