:: ติดต่อเรา

 

 

 

การเดินทาง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โดยรถส่วนตัว:

  • เดินทางโดยเข้าสู่ถนนสายหลักหมายเลข 105 จากอำเภอแม่สอด (จังหวัดตาก) หรือถนนสายหลักหมายเลข 108 จากอำเภอฮอต (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่สะเรียง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) เดินทางโดยเข้าสู่ถนนสายหลักหมายเลข 108 จากอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่สะเรียง

โดยรถทัวร์:
1)รถทัวร์วิ่งตรงจากกรุงเทพฯถึงแม่สะเรียงมีบริการทุกวันจากสถานีขนส่งหมอชิต ติดต่อบริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)กรุงเทพฯ: 0-2936-2495-9 หรือซื้อตั๋วโดยตรงได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 
ช่องขายตั๋วเลขที่ 2A, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 46  

แม่สะเรียง: 0-5368-1125 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก http://www.sombattour.com/

2) รถประจำทางจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ไปยังอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโดยบริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัดออกเดินทางจากสถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต) ทุกวัน 

เชียงใหม่: 0-5324-4737 ช่องขายตั๋วเลขที่ 47, ชานชาลา 13 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกhttp://www.premprachatransports.com/


รถตู้โดยสารจากเชียงใหม่:
1)  บริษัทเปรมประชาขนส่ง จำกัดยังมีบริการรถตู้จากเชียงใหม่ – แม่สะเรียง - เชียงใหม่ด้วย สำหรับรถตู้ต้องจองล่วงหน้า 3 วัน สำรองที่นั่งที่ได้ที่ 

เชียงใหม่: 0-5330-4748           
แม่สะเรียง: 0-5368-1347, 0-81288-4484


2)  รถตู้อีกบริษัทหนึ่งให้บริการจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่หน้าวัดอุปคุต ออกเดินทางไปยังอำเภอแม่สะเรียงทุกวันเวลา 14.00น. และยังมีบริการรถตู้จากอำเภอแม่สะเรียงไปสู่ตัวจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันด้วยเวลา 07.30น.  

สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณสุเทพ: 0-8-9631-1729 (เชียงใหม่ - แม่สะเรียง) 
และฝ่ายสำรองที่นั่ง: 05-368-1858 (แม่สะเรียง - เชียงใหม่)

โดยเครื่องบิน:

ถ้าคุณเดินทางด้วยเครื่องบิน เราแนะนำให้ไปลงที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนั่งรถโดยสารดังกล่าวข้างต้น (กรุณาตรวจสอบเวลาเดินรถล่วงหน้าก่อนการเดินทาง) เพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอแม่สะเรียง หรือคุณสามารถเช่ารถตู้ส่วนตัวได้ตามสะดวก อย่างไรก็ตาม

488 หมู่ 12 ถ.แหล่งพาณิชย์ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110, ประเทศไทย
โทรศัพท์ :+66 (0) 5368 2787, อีเมลล์ : riverbankmaesariang@gmail.com , แฟนเพจ : riverbank resort & hotel

p